Wat is Ademtherapie

“Ademtherapie volgens de Buteyko Methode zet een juiste

ademhaling in als medicijn en herstelt de natuurlijke,

ontspannen ademhaling."

Wat is Ademtherapie?

Wat is het verschil tussen acute en chronische hyperventilatie?


Adem in en adem uit; het lijkt zo vanzelfsprekend! Toch valt er voor een groot aantal mensen nog veel te verbeteren aan de ademhaling. En wie hiermee aan de slag gaat, zal al snel merken dat klachten verminderen en zelfs verdwijnen.


Door chronische hyperventilatie kunnen vele klachten de kop op steken, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, nervositeit, vermoeidheid, darmklachten en astmatische aandoeningen.

Ook in geval van stress ontstaat er een snellere en vooral diepere ademhaling, met alle gevolgen van dien.


Door op een bewuste manier met de ademhaling aan de slag te gaan, wordt u al snel een gezonder mens en minder vatbaar voor invloeden van buitenaf (stress, burn-out, griep, allergie).


Let maar eens op uw ademhaling. Ademt u licht of zwaar? Langzaam of snel? Met de buik of met de borst? Door de neus of door de mond? Zucht u veel of weinig?

Een juiste ademhaling is volgens de Buteyko Methode:

  • rustig en ontspannen; 
  • nauwelijks te horen en te zien;
  • altijd door de neus.


Ademtherapie volgens de Buteyko Methode zet een juiste ademhaling in als medicijn en herstelt de natuurlijke, ontspannen ademhaling, waardoor vele lichamelijke klachten verdwijnen.
Het verschil tussen acute en chronische hyperventilatie


Ademtherapie volgens de Buteyko Methode is een vorm van therapie bedoeld voor mensen met klachten, veroorzaakt door chronische hyperventilatie.


Naast de voor vele mensen bekende vorm van acute hyperventilatie, bestaat er ook een chronische vorm van hyperventilatie. Deze is minder duidelijk herkenbaar.


Chronische hyperventilatie ontstaat geleidelijk door een voortdurende te diepe ademhaling. Het ademhalingscentrum in de hersenen staat ingesteld op een te lage hoeveelheid CO2 in het bloed en probeert deze daar te houden.

Door het toepassen van een bewuste Buteyko ademhaling ontstaat er meer CO2 in het bloed en kan dit worden gebruikt als medicijn voor vele klachten (zie “voor welke klachten”).   


CO2  is net als NO (stikstofmonoxide) essentieel voor veel processen in het lichaam, dus hiervan mag u niet te veel kwijt raken; CO2 is dus geen afvalstof, maar essentieel voor het leven!


Door de bewuste manier van ademen volgens de Buteyko Methode, zullen de lichamelijke en geestelijke klachten, die door chronische hyperventilatie worden veroorzaakt, verdwijnen.


Wilt u weten weten of u lijdt aan een vorm van chronische hyperventilatie? Doe de test bij “Test uzelf”.


Acute hyperventilatie ontstaat wanneer iemand het gevoel krijgt te weinig lucht te hebben en daardoor steeds zwaarder begint te ademen. Door dit zwaarder ademen bereikt minder zuurstof de hersenen. De paniek slaat toe en men gaat steeds zwaarder ademen.

Acute hyperventilatie komt opeens opzetten, maar zakt na enige tijd ook weer weg. Soms gaan mensen veel bewegen zodat de spieren veel koolzuurgas maken. Anderen ademen in een papieren zakje om het uitgeademde koolzuurgas weer in te ademen.

 


Bel of mail voor  meer informatie of voor een intake:

 

024-3482345


info@relaxco.nl