De begeleiding

"Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim."


De counsellinggesprekken zijn erop gericht u te stimuleren zelf aan te geven hoe u uw situatie beleeft en waar u naar toe wilt.


Ik werk niet volgens een “standaardlijstje”, maar houd rekening met jouw gevoelens, wensen en ervaringen.


In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, begeleid ik in het verhelderen van het functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten.

 

Door de ontstane veranderingen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag ontstaat er weer grip op de situatie en de omgeving. 


Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Ook wanneer het Counselling traject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Bel of mail voor  meer informatie of voor een intake:

 

024-3482345


info@relaxco.nl