De begeleiding

"In overleg nu ook Counselling aan huis!"

"Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim."


De counsellinggesprekken zijn erop gericht je te stimuleren zelf aan te geven hoe jij jouw situatie beleeft en waar je naar toe wilt.


Ik werk niet volgens een “standaardlijstje”, maar houd rekening met jouw gevoelens, wensen en ervaringen.


In gesprekken en soms met behulp van oefeningen, begeleid ik je in het verhelderen van je functioneren en het verwerven van nieuwe inzichten.

 

Door de ontstane veranderingen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en jouw omgeving. 


Counselling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim.

Ook wanneer het Counselling traject vergoed wordt door een derde partij, zoals een werkgever, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Bel of mail voor  meer informatie of voor een intake:

 

024-3482345


info@relaxco.nl